25431
 

De therapie bestaat uit verschillende fasen. De eerste fasen zijn die van het intake gesprek, het kennis maken met de materialen en het maken van vrij werk. Daarbij is de bejegening en de omgeving belangrijk, om zo de voorwaarden te scheppen waarin een cliënt zich prettig voelt.

Dan volgt de fase waarin de hulpvraag aan de orde komt en de cliënt gerichte opdrachten, met het daarbij passende materiaal krijgt.

De opdrachten worden stap voor stap gegeven, gericht op het vormen van nieuwe vermogens en het hervinden of versterken van vaardigheden.

Tijdens de oefeningen leert de cliënt de verschillende materialen en technieken kennen. Het gaat hierbij om het proces en niet om het resultaat. Praten is niet nodig, maar vaak ontstaat er een gesprek. Tijdens het proces kan er een omwenteling van inzicht ontstaan.

Daarna volgen een evaluatie en een afronding. Het spreekt vanzelf dat de hele therapie wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt.

Aangesloten bij: De Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën. Reg.nr.405, Kamer van Koophandel nr. 37110682